CE certificering voor duurzame sloepen

Pleziervaartuigen die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde regels en voorschriften voor de constructie en uitrusting. Deze staan in de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (2013/53/EU). Nederland heeft deze richtlijn opgenomen in de Wet pleziervaartuigen die sinds 1 januari 1997 van kracht is.

 

Sinds juni 1998 moeten nieuwe pleziervaartuigen met een lengte tussen de 2.5 en 24 meter voldoen aan de eisen van de Wet Pleziervaartuigen. De wet geeft verplichtingen voor bouwers en importeurs van de pleziervaartuigen op het gebied van de veiligheid.

 

Al onze modellen duurzame sloepen zijn afzonderlijk gekeurd en voldoen aan de CE certificering.

Hiermee waarborgen wij de veiligheid.

 


WIN-code voor duurzame sloepen

Een pleziervaartuig welke CE gecertificeerd is heeft een bouwersplaatje met CE markering.

 

 

Dit plaatje bevat de volgende informatie:

 • CE-markering,
 • Model/type,
 • Aanbevolen maximale belasting volgens de fabrikant,
 • Aanbevolen aantal personen volgens de fabrikant,
 • Naam van de fabrikant.

Daarnaast heeft ieder pleziervaartuig een WIN-code. WIN staat voor Watercraft Identification Number. Voorheen was dit de CIN-code.

 

De WIN-code bestaat uit:

 • Landelijke onderscheiding door de toevoeging NL (2 letters),
 • Fabriekscode ( 3 letters),
 • Serienummer (5 letters/cijfers),
 • Productiemaand (1 letter),
 • Productiejaar (1 cijfer),
 • Modeljaar (2 cijfers)

Ontwerp categorieën voor duurzame sloepen

A: – Geschikt voor lange reizen waarbij de windkracht meer dan 8 op de schaal van Beaufort kan bedragen en de golfhoogte meer dan 4 meter kan zijn zonder dat het schip daardoor in de problemen kan komen.

 

B: – Reizen onder omstandigheden tot windkracht 8 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 4 meter.

 

C: – Varen onder meer beschutte omstandigheden met wind tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter.

 

D: – Varen in omstandigheden tot en met windkracht 4 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van zo’n 0.3 tot 0.5 meter.

CE certificering voor duurzame sloepen